ကီလိုမီတာ၊ ယူနစ်ပြောင်းစက်များ

ပွောငျး ကီလိုမီတာ၊

ကီလိုမီတာ၊
ဤအွန်လိုင်းတူးလ်ဖြင့် ကီလိုမီတာ၊ km ကို အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ လွယ်ကူစွာ ပြောင်းပါ။

ကီလိုမီတာ၊ km မှ ယူနစ်ပြောင်းစက် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ? ဤတူးလ်ကို အသုံးပြုရာတွင် အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းရန်အတွက် သင် ပြောင်းလိုသော (ကီလိုမီတာ၊ ထဲ၌ ပြထားသည်) ပမာဏများကို ရေးထည့်ရန်သာ လိုအပ်သည်။