တစ်နာရီကီလိုမီတာ ယူနစ်ပြောင်းစက်များ

ပွောငျး တစ်နာရီကီလိုမီတာ

တစ်နာရီကီလိုမီတာ
ဤအွန်လိုင်းတူးလ်ဖြင့် တစ်နာရီကီလိုမီတာ kph ကို အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ လွယ်ကူစွာ ပြောင်းပါ။

တစ်နာရီကီလိုမီတာ kph မှ ယူနစ်ပြောင်းစက် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ? ဤတူးလ်ကို အသုံးပြုရာတွင် အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းရန်အတွက် သင် ပြောင်းလိုသော (တစ်နာရီကီလိုမီတာ ထဲ၌ ပြထားသည်) ပမာဏများကို ရေးထည့်ရန်သာ လိုအပ်သည်။