ကယ်လဗင် ယူနစ်ပြောင်းစက်များ

ပွောငျး ကယ်လဗင်

ကယ်လဗင်
ဤအွန်လိုင်းတူးလ်ဖြင့် ကယ်လဗင် K ကို အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ လွယ်ကူစွာ ပြောင်းပါ။

ကယ်လဗင် K မှ ယူနစ်ပြောင်းစက် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ? ဤတူးလ်ကို အသုံးပြုရာတွင် အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းရန်အတွက် သင် ပြောင်းလိုသော (ကယ်လဗင် ထဲ၌ ပြထားသည်) ပမာဏများကို ရေးထည့်ရန်သာ လိုအပ်သည်။